Aktualności

Łódź dziś i jutro oczami ekspertów

27 kwietnia we wtorek, punktualnie o 9:30 rozpoczęło się kolejne z cyklu spotkań w Forum 76 – Business Breakfast. Liczni Goście zgromadzeni na VI piętrze biurowca wzięli udział w zorganizowanej przez Virako oraz Deloitte i ING Bank Śląski debacie gospodarczej w całości poświęconej tematyce rozwoju miasta i regionu.

Spotkanie patronatem medialnym objął miesięcznik ekonomiczny Forbes, a rolę prowadzącego odegrał Redaktor Naczelny Kazimierz Krupa. Na pytania ze strony prowadzącego oraz licznie zgromadzonych na sali gości odpowiadali m. in. pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Sadzyński, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, przedstawiciele wiodących firm doradczych i konsultingowych w osobach Wiceprezesa Deloitte Rafała Antczaka oraz Partnera Zarządzającego A.T. Kearney Przemysława Stangierskiego. Reprezentantem środowiska bankowego był Główny Ekonomista ING Bank Śląskiego Mateusz Szczurek, natomiast głosem inwestorów z Łodzi był Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Poland Krystian Bestry.

Paneliści starali się odpowiedzieć na pytania: czy nadzieją Łodzi na dynamiczny rozwój jest sektor usług tzw. BPO, jaką wartością są centralna lokalizacja, atrakcyjne koszty pracy czy „akademickość” miasta. Dyskutowali również o dostępnym kapitale ludzkim, strategicznym budowaniu marki Łódź, ale też o Łodzi jako najbardziej zielonym mieście Polski.

- Łódź dysponuje niezwykłym kapitałem ludzkim, który nie jest do końca wykorzystywany – przekonywała wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. – Jesteśmy znaczącym ośrodkiem akademickim i trzeba się zastanowić, jak to wykorzystać.

Wtórował jej Stangierski z A.T. Kearney, rodowity łodzianin na stale mieszkający w Warszawie, podkreślając, że oprócz kapitalnej komunikacji miasta i regionu z krajem, a także dostępnego kapitału ludzkiego Łódź powinna znaleźć swoją niepowtarzalną cechę, którą mogłaby komunikować swoje działania na zewnątrz.

- Największy kapitał w Łodzi, to jest kapitał zawarty w ludziach - mówił T. Sadzyński. – Musi się rozpocząć intensywna współpraca miasta z uczelniami, aby zachęcić młodych ludzi do studiowania u nas i zatrzymać ich na dłużej. Do tego potrzebny jest skorelowany dobór inwestorów z potrzebnymi na rynku specjalizacjami. Łódź ma ogromny potencjał badawczy i naukowy, który powinien być skomercjalizowany. Brakuje jednak przejrzystej informacji o tym skierowanej do inwestorów.

Podczas dyskusji głos z Sali zabrali m. in. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor Politechniki Łódzkiej Prof. Stanisław Bielecki czy przedstawiciel łódzkich inwestorów w osobie Marka Gajowniczka CEO z firmy Ericpol.

W słowach podsumowujących ponad dwugodzinną debatę redaktor Krupa zaznaczył, że obserwując zaangażowanie w dyskusję zarówno panelistów jak i znakomitych gości z sali jest dziwnie spokojny o losy Łodzi.

Zdjęcia pochodzą z archiwum UMŁ

Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska


pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Sadzyński


redaktor naczelny Forbes Kazimierz Krupa


Partner Zarządzający A.T. Kearney Przemysław Stangierski


od lewej: Przemysław Stangierski A.T. Kearney, Główny Ekonomista ING Bank Śląski Mateusz Szczurek, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Poland Krystian Bestry« wstecz