Aktualności

"Ukoronowany" Piotr Pustelnik w Forum 76

27.04 br. Annapurna 8091 m n.p.m. – 27.05 br. Forum 76. Business Centre Śniadanie z Piotrem Pustelnikiem

Równy miesiąc po zdobyciu Annapurny, dającej Piotrowi Pustelnikowi upragnioną Koronę Himalajów, 27 maja łódzki himalaista spotkał się z gośćmi zebranymi na kolejnym śniadaniu biznesowym w Forum 76. Moderatorem dyskusji został redaktor polskiej edycji tygodnika Newsweek – Marek Rabij. Samo wydarzenie również odbyło się pod patronatem medialnym wydawnictwa.

Podczas swojej opowieści Pustelnik zaprezentował unikalny film nakręcony podczas jednej
z wypraw w 2008 roku. Goście Forum 76 podczas śniadania dowiedzieli się co czuje człowiek, który kilkakrotnie stawał na tzw. dachu świata. Zaskoczeniem był fakt, że satysfakcja w tym momencie nie jest najważniejszym uczuciem, gdyż w głowie himalaisty jawi się droga w dół. Droga, w opinii przeważającej większości wspinających się, o wiele trudniejsza niż sama wspinaczka. Podczas dyskusji Pustelnik podzielił się z widownią tajnikami przygotowania do wyprawy, przybliżył realia finansowe wspinania się w Himalajach oraz … zdradził sekrety kuchni na wysokości kilku tysięcy metrów.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Virako:


od lewej: Marek Rabij Newsweek Polska, Piotr Pustelnik

« wstecz