Aktualności

Virako na Konferencji Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

26 i 27 kwietnia 2007 roku odbyła się w Łodzi konferencja pt. „Nowe funkcje obiektów poprzemysłowych w Łodzi” zorganizowana przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych przy współudziale Wydziału Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi.

W konferencji wzięli specjaliści w swoich dziedzinach, m.in. profesor Tadeusz Markowski, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, profesor Ewa Kucharska – Stasiak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego oraz wielu innych (szczegółowy program udostępniony na stronie http://www.lsrm.lodz.pl/files/Konferencja_program.pdf).

Jednym z prelegentów był także Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu Spółki Virako, który przedstawiając projekt FORUM 76 wskazywał na wyzwania, jakie stoją przed nowoczesną architekturą, tworzoną w sąsiedztwie zabytków. Krzysztof Witkowski opowiedział o tym, w jaki sposób inwestor może tworzyć nową jakość w Łodzi, jednocześnie chroniąc historyczne budynki. Podkreślił także, że zabytkowa architektura buduje tożsamość miasta, a nowoczesna pobudza do działania.


 


« wstecz