Aktualności

Zielone Forum. BREEAM In-use

Kompleks Forum76 Business Centre otrzymał Certyfikat BREEAM, wielokryterialny system oceny jakości budynków, będący obecnie jednym ze standardów branży nieruchomości w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów, deweloperów oraz najemców.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów uzyskanych od właściciela obiektu i raportu przygotowanego przez licencjonowanego asesora. BREEAM to wielokryterialny system oceny jakości budynków będący obecnie jednym ze standardów branży nieruchomości w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów, deweloperów oraz najemców.

 

BREEAM bierze pod uwagę wiele cech budynku w tym: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarką wodną i odpadami. W zakończonym procesie certyfikacji, zgodnym ze standardami BREEAM dla budynków już istniejących (BREEAM In-use), kompleks Forum76. Business Centre uzyskał bardzo wysokie noty. Ocenę bardzo dobrą przyznano w kategoriach Asset i Building Management. Oznacza to, że obiekt otrzymał najwyższą punktację BREEM In-use w województwie łódzkim pośród budynków biurowych i zdecydowanie przoduje w rozwiązaniach ekologicznych. Porównywalną notę uzyskała, dla obiektów handlowych, m.in. łódzka Manufaktura. Od początku istnienia Forum 76. doceniają to także najemcy, a wśród nich światowe koncerny i rodzime firmy: Deloitte, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Provident, ZUNO Bank, Centralny Ośrodek Informatyki, Enthone, Vorwek, Magellan i Medic Mar. Wysoki poziom świadczonych usług jest zapewne głównym powodem komercjalizacji biurowca na poziomie ponad 95%. Proces certyfikacji jednoznacznie wykazał, iż zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniające potrzeby najemców i środowiska, są priorytetem nie tylko w teorii.

 

Audyt BREEAM In-Use Forum76. Business Centre wykonała firma Grontmij.

« wstecz