Młodzi w Łodzi

Wierząc w potencjał Łodzi oraz jej mieszkańców Virako wspiera akcję społeczną Młodzi w Łodzi, organizowaną przez Urząd Miasta Łodzi


W pierwszej edycji programu stypendialnego „ Młodzi w Łodzi ” , adresowanego do studentów łódzkich uczelni, nasza firma przyznała dwa wyróżnienia. Za doskonałe wyniki w nauce, przebojowość, wyjątkową aktywność oraz szerokie spektrum zainteresowań stypendia otrzymali:


1. Pani Sylwia Czerwińska - studentka IV roku Gospodarki Przestrzennej w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu  Łódzkiego oraz Logistyki na  Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.


2. Pan Krzysztof Grzelak - student IV roku Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Studenci będą otrzymywać od Virako stypendium w roku akademickim 2008/ 2009r.