Łódź optymalnym rozwiązanie dla biznesu

Firma Virako rozpoczęła akcję wizerunkowo-informacyjną pod hasłem „Łódź optymalnym rozwiązaniem dla biznesu”. Kampania w prasie i mediach elektronicznych ruszyła z początkiem marca.


Strategiczne położenie

Niezbywalnym atutem Łodzi, jako miasta idealnego dla inwestycji jest „[…] jej lokalizacja, ponieważ leży na skrzyżowaniu autostrad łączących północ z południem i wschód z zachodem” , co pozwala być jej „…głównym ośrodkiem społeczno-gospodarczym Polski Centralnej i jednym z największych i najszybciej rozwijających się miast Europy Środkowo-Wschodniej”. Powstający tzw. „ring łódzki” tj. autostrady A1 i A2, droga ekspresowa S8 oraz zachodnia obwodnica Łodzi S14, a także stale modernizowana linia kolejowa Łódź – Warszawa czy międzynarodowy port lotniczy Łódź Lublinek to zalety pozwalające skutecznie skomunikować i koncentrować inwestycje oraz kapitał w centrum Polski.


Kapitał ludzki

„Województwo łódzkie dysponuje doskonałą, dobrze wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, kształcącą się w 24 placówkach szkolnictwa wyższego, tylko na łódzkich uczelniach kształci się ok. 150 tys. studentów”. Łódź oferuje wyraźnie niższe koszty pracy i życia sytuacji bliskości aglomeracji warszawskiej. Jaki jest/może być wpływ struktury kształcenia z wyraźną dominacją kierunków ekonomicznych i administracyjnych na rozwój BPO, branży kluczowej w strategii rozwoju miasta opracowanej przez McKinsey&Company. Łódź zauważyła również konieczność inwestowania w potencjał ludzki w osobie studenta. Ideą projektu „Młodzi w Łodzi” było stworzenie platformy sprawnej komunikacji studentów, miasta oraz ulokowanego w nim kapitału w taki sposób, aby efektywnie zaspokoić potrzeby pracodawców i przyszłych pracowników-studentów.


Przyjazny klimat dla biznesu

Kompleksowa obsługa inwestorów od kilku lat była dla Łodzi nie lada wyzwaniem. „Władze samorządowe prowadzą aktywną politykę na rzecz zwiększenia atrakcyjności Łodzi jako miejsca docelowego BIZ- bezpośrednich inwestycji zagranicznych”. Efektywne działania Zespołu Obsługi Inwestorów niewątpliwie przyczyniły się do stworzenia w Łodzi najlepszych warunków dla ulokowania inwestycji wiodących firm jak Dell czy Fujitsu. Podkreślić należy aktywne działania w pozyskiwaniu funduszy unijnych przyczyniające się do stworzenia takich inwestycji infrastrukturalnych jak: drogi regionalne, lotnisko, poprawa transportu zbiorowego czy klaster łódzki, które to bezpośrednio wpływają na atrakcyjność miasta. Czy zatem można powiedzieć, że „Łódź to dobre miejsce na biznes?”


Stare fabryki, nowe biurowce

Wciąż niewystarczająca ilość łódzkiej powierzchni biurowej w porównaniu do skali całego kraju jest bolącym problemem, jednak to w Łodzi można obserwować postęp w obszarze budowy nowych kompleksów biurowych klasy A oraz rewitalizowania budynków pofabrycznych czy starych kamienic, a następnie oddawania ich do użytku biurowego. Co więcej, Łódź w odróżnieniu od Warszawy ma bogatą ofertę „[…] atrakcyjnych nieruchomości wystawionych na sprzedaż” oraz plus w postaci konkurencyjnych stawek czynszowych i kompleksowej obsługi inwestora?Centra handlowo-rozrywkowe

W całej aglomeracji łódzkiej działa obecnie 12 centrów handlowych, choć niekwestionowanymi liderami są Manufaktura i Galeria Łódzka. Należąca do firmy Apsys Manufaktura, jest swego rodzaju ewenementem na skalę zarówno Polską jak i Europejską, pokazującą, w jaki sposób można pobudzić do życia znaczący dla Łodzi aczkolwiek dawno umarły rejon miasta. Obiekt niejednokrotnie zgarniał pierwsze nagrody przyznawane m.in. przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych, Urban Land Institute czy CEPIF. W bieżącym roku odnotujemy pojawienie się na lokalnym rynku ważnego gracza – kompleksu Port Łódź zlokalizowanego na działce o powierzchni 7,5 hektara.


Potencjał logistyczny


Satysfakcja takich inwestorów jak AIG/Lincoln czy Panattoni to bezcenna gwarancja dla chcących zlokalizować swoje inwestycje logistyczne w Łodzi lub w pobliżu miasta. Ze swojej szansy skorzysta niebawem SEGRO budująca obiekt Tulipan Park. Czy wspomniana wyżej kapitalna lokalizacja pociągnie za sobą dalsze inwestycje w branży magazynowej?


Łódzkie aspiracje metropolitarne


Naturalna bliskość Łodzi do miast takich jak Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki czy Konstantynów Łódzki powoduje, że projekt metropolii łódzkiej wydaje się bardzo realny. Przykłady długoletniej współpracy pomiędzy Łodzią i wyżej wymienionymi miastami korzystnie wpływają na rozwój zarówno miasta jak i całego regionu. Dzięki takim praktykom istnieje możliwość uniknięcia zbytniej koncentracji kapitału w jednym miejscu, tym samym działamy w myśl rozwoju lokalnego.


Łódź w rankingach:

• „Łódź to jedno z pięciu najbardziej atrakcyjnych miast dla usług outsourcingowych”. raport agencji Colliers International Poland Sp. z o.o. oraz ATRIA Real Estate Partners SICAR,
• „Nadzieja w przybywających do miasta inwestorach BPO, którzy wykorzystują zasób wykwalifikowanej siły roboczej i niższe koszty […]”.raport agencji Colliers International Poland Sp. z o.o. oraz ATRIA Real Estate Partners SICAR,


• „Głównym ośrodek społeczno-gospodarczy Polski Centralnej i jednym z największych i najszybciej rozwijających się miast Europy Środkowo-Wschodniej” raport agencji Jones Lang LaSalle Łódzki rynek nieruchomości 2008,

• „To, co w największym stopniu różni Łódź od […] pozostałych, niżej plasowanych miast NORDEA METROX.2008, to kilkakrotnie wyższa liczba firm z kapitałem zagranicznym lokowanym tam w ostatnich latach”. ranking metropolitalności miast polskich NORDEA METROX.2008, s.12-13Łódź w liczbach:

Mieszkańcy – 753 tys.
Studenci – 150 tys.
Uczelnie wyższe w Łodzi – 24
Podmioty gospodarcze – 94 214
Dochody ogółem – 1847,4 mln zł*
Wydatki ogółem – 1898,8 mln zł*
Wynagrodzenie miesięczne w sektorze publicznym (brutto) – 2832,62 zł*
Wynagrodzenie miesięczne w sektorze prywatnym (brutto) – 2099,84 zł*
Teatry i instytucje muzyczne – 14
Kina – 11
Muzea - 14
Szpitale – 22

Dane pochodzą z witryny internetowej Urzędu Miasta Łodzi