Budowa roku 2020

Budowa Roku to konkurs mający na celu wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Tę prestiżową nagrodę, przyznawaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przyznano Monopolis 30 września 2021 roku.

Jak uzasadniono, podstawowym założeniem projektowym Monopolis była rewitalizacja terenów inwestycji, poprzez nadanie im nowej funkcji, zachowując przy tym unikatowy charakter miejsca, przy jednoczesnym spełnieniu wytycznych zawartych w istniejących uwarunkowaniach dla analizowanego obszaru.