Ranking Firm Rodzinnych Roku 2012

Newsweek dostrzegł potencjał drzemiący w rodzinnych przedsiębiorstwach, dlatego prezentuje ich przedstawicieli w specjalnym Rankingu Firm Rodzinnych, który wyłonił najszybciej rozwijające się rodzinne biznesy w Polsce. Ranking przedstawia laureatów wg podziału na województwa oraz cztery kategorie wielkościowe prezentowanych w nim firm: mikro, małe, średnie i duże. Virako Sp. z o.o. zostało Laureatem Rankingu Firm Rodzinnych Roku 2012 w województwie łódzkim w kategorii firm mikro. Najważniejszym kryterium była dynamika wzrostu sprzedaży na podstawie danych finansowych za lata 2009 i 2010.